Quant a

Aquest es el web de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Baixeras. Un espai per compartir i fer accessible informacions que es generen des de l’associació.

Esta es la web de la Associació de Famílies de Alumnos de la Escola Baixeras. Un espacio para compartir y hacer accesible informaciones que se generan desde la asociación.

Actualmente la Junta Directiva de l’AFA BAIXERAS está integrada per:

(FOTOS)

President: Pedro Montesinos (padre de Alea 4t) Vicepresidenta: Elena Fierli (mare de la Tina 4t)

Secretari: Ferran Roda (pare de l’Adrià 3r) Vicesecretaria: Laia Kovacs (mare del Quim P4)

Tresorer: José Macías (pare del ??? 2n) Vocal: Mercè Bergès (mare de l’Oscar 3r)