Quant a

Aquest es el web de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Baixeras. Un espai per compartir i fer accessible informacions que es generen des de l’associació.

Esta es la web de la Associació de Famílies de Alumnos de la Escola Baixeras. Un espacio para compartir y hacer accesible informaciones que se generan desde la asociación.

Actualment la Junta Directiva de l’AFA BAIXERAS está integrada per:

President: Pedro Montesinos (padre de Alea 5ét) Vicepresidenta: Elena Fierli (mare de la Tina 5é)

Secretari: Ferran Roda (pare de l’Adrià 4r) Vicesecretaria: Laia Kovacs (mare del Quim 1r)

Tresorer: José Macías (pare del ??? 3n) Vocal: Mercè Bergès (mare de l’Oscar 4t)