Nota Informativa Extraescolars

La Comissió d’Extraescolars i la Junta de l’AFA Baixeras informa: CAT/(Castellano más abajo) Atesa la circumstància de l’allargament de l’Estat d’Emergència Sanitària i les dificultats per planificar i assegurar el normal desenvolupament de les activitats extraescolars en aquest tercer trimestre, volem informar a les famílies usuàries d’aquest servei del següent: Han quedat cancel·lades les activitats … Read more…