ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2016-17 info-parvulari

PARVULARI

DANSA​ (60€ al trimestre)
Dilluns de 16.30h a 17.30h
Professora: Magdalena Garzón Torrandell (creadora i pedagoga en dansa)
Descripció: Basat en l’aplicació d’un procés d’exploració i centrat en la pròpia experiència com a sistema d’aprenentatge, la dansa creativa implica el coneixement simultani dels elements creatius i conceptuals del moviment, potenciant, en totes les seves dimensions, els aspectes imaginatius, expressius i comunicatius del llenguatge corporal.
La dansa creativa uneix i ofereix un domini del moviment, de l’art del gest i l’expressió de la dansa, basant­se en l’estudi del vocabulari corporal, rítmic, coreogràfic, musical i dramàtic; així com de llurs interrelacions. L’aprenentatge de la dansa creativa afavoreix un procés de participació activa, que porta a l’individu a desenvolupar totes les seves capacitats, amb la finalitat d’adquirir el desenvolupament d’un llenguatge personal viu i creatiu.

ENGLISH ​ (60€ al trimestre)
Dimecres de 16.30h a 17.30h
Teacher: RHIANNON OAK
Material: no one
Descripció: ​Aimed at students aged between three and six years, the course has as main objectives to work on communication skills, improve social skills and strengthen motor skills through fun and interactive activities.

Adreçat als alumnes d’entre 3 i 6 anys, el curs té com a objectius principals treballar les habilitats comunicatives, millorar les habilitats socials i reforçar la psicomotricitat mitjançant activitats interactives i divertides.

NOVETAT PISCINA CEM COLOM ​(60€altrimestre)
Dijous de 16.30h a 18h
Material: banyador, casquet, xancletes, tovallola.
Descripció:Iniciar els coneixements dins del projecte JA NEDO, per a nens i nenes de ​nivell 1, a les instal·lacions del Club Esportiu Colom (Rambles 18).
La proximitat que el nostre barri té al mar ens ofereix una possibilitat única per gaudir dels esports aquàtics, a l’abast de tothom. Oferint aquesta activitat, més enllà d’ensenyar a nedar els nens i nenes participants, volem:

● Reconèixer el medi aquàtic com un dels elements imprescindibles pel desenvolupament motriu a l’educació primària.
● Oferir la possibilitat d’aprenentatge i experiència motriu de l’activitat aquàtica a l’alumnat
● Proposar els esports aquàtics com una forma de lleure sana i a l’abast de totes les economies, especialment en els nostre entorn, on el mar és a tocar. Organització de l’activitat: un monitor del Club vindrà a buscar als alumnes inscrits i es dirigirà fins a les instal·lacions. A les 18h, un cop acabada l’activitat les famílies hauran d’entrar als vestuaris a canviar als nens i nenes.

SENSIBILITZACIÓ MUSICAL​ (60€ al trimestre)
Dimarts de 16.30h a 17.30h
Professora: Gemma Ragués (Riberorquestra)
Descripció:En aquest curs de sensibilització musical treballarem aspectes com la coordinació corporal en el moviment, explorarem el moviment corporal en l’espai, ballarem, cantarem i potenciarem doncs, l’escolta atenta, la creativitat col·lectiva, el treball en equip, la imaginació, l’exploració, el descobriment, el sentit del ritme i la pulsació entre altres. Tot a través de la música, que ens permetrà experimentar i assolir nous aprenentatges, sensacions i emocions.

Totes les extraescolars Baixeras estan obertes a tots els nens i nenes del barri.

QUÈ CAL FER PER INSCRIURE’S?

1­ PREINSCRIPCIÓ ​(14 al 16 de setembre)
Donat que la majoria de les activitats tenen ​places limitades​, us proposem que, per tal d’assegurar una plaça, apunteu al vostre fill/a a la ​LLISTA​ corresponent a l’activitat que heu triat. Aquesta llista la trobareu a la tauló d’entrada de l’escola, al parvulari i a primària. Un cop el nombre d’alumnes de la llista s’hagi completat, no es podrà acceptar més preinscripcions i els alumnes interessats quedaran en llista d’espera.

2­ OMPLIR FULL D’INSCRIPCIÓ ​(16 al 21 setembre)
Complimentar el​ FULL D’INSCRIPCIÓ q​ ue trobareu a la taula del vestíbul.​ ​Cal omplir totes les dades que us demanen. És un full per alumne/a, i aquest pot fer més d’una activitat. Feu una X a totes les activitats que voleu que el vostre fill/a realitzi durant tot el curs 2016­17. Les butlletes s’hauran de lliurar a la​ BÚSTIA DE L’AFA ​que trobareu al vestíbul del Parvulari i de Primària.

3 ­PAGAMENT ​(16 setembre al 14 d’octubre)
Caldrà que feu el pagament de l’import del primer trimestre abans de divendres 14/10/16

CONDICIONS:

●  Cal ser soci de l’AFA per inscriure’s a una activitat o servei de l’AFA.
●  Ingressos al compte corrent de l’AFA ​ES72 0081 0557 1300 0144 5145 i​ ndicant N​ OM DE LA NENA/NEN, ACTIVITAT I TRIMESTRE. ​També es podrà fer pagament en efectiu a un responsable de l’AFA, que es trobarà a Primària.
●  Dates límit de cobrament: primer trimestre :14/10, segon trimestre: 10/02/2016, tercer trimestre:14/4/2016.
●  BAIXES: Per donar­se de baixa cal avisar per escrit a e​ xtraescolarsbaixeras@gmail.com almenys 15 dies abans de la següent quota. Si un nen o nena causa baixa durant el transcurs del trimestre, aquest es cobrarà íntegre. Penseu que la baixa pot causar perjudici a la resta d’inscrits, en aquests cassos es cobrarà la quota íntegra. Si el nombre de baixes impedís la viabilitat de l’activitat, es comunicarà les famílies inscrites per trobar solucions conjuntes o decidir l’anul·lació de l’activitat.
●  Si el vostre fill/a pateix algun problema de salut o discapacitat o similar que calgui tenir en consideració pel seu bé i/ o del desenvolupament de l’activitat l’heu de comunicar als responsables de l’activitat.
●  La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes condicions. S’han establert aquestes condicions per garantir el correcte desenvolupament de totes les activitats.
●  Qualsevol incidència/dubte/suggeriment cal comunicar­ho a la comissió d’extraescolars via mail: ​extraescolarsbaixeras@gmail.com​ o bé a les membres de la comissió​ ​(Sònia Gómez, Alícia Verdú, Mercè Vergés, Sandra Caballero)​.

Leave a Comment